Trang chủ

Về trang đầu

Võ Lâm Minh Chủ - Lần I

Tin Tức

 

Thân gửi chư vị anh hùng!

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm sẽ tổng hợp lại tất cả các live stream về các trận đánh, cũng như bốc thăm chia bảng tại đây, để anh em có thể theo dõi lại.

 

 Tổng hợp điểm của Vòng 16 Đội:

 

 

 Tổng hợp các Link - LiveStream.

 Xem Live Stream bốc thăm chia bảng đấu.

 Xem tại link: Click vào đây

 

 Vòng 16 Đội - Ngày 03/08/2020

 Xem tại link: Click vào đây

 

  Vòng 16 Đội - Ngày 04/08/2020

 Xem tại link: Click vào đây

 

  Vòng 16 Đội - Ngày 05/08/2020

 Xem tại link: Click vào đây

 

  Vòng 16 Đội - Ngày 06/08/2020

 Xem tại link: Click vào đây

 

  Vòng 16 Đội - Ngày 07/08/2020

 Xem tại link: Click vào đây

 

  Vòng 16 Đội - Ngày 10/08/2020

 Xem tại link: Click vào đây

 

  Vòng 16 Đội - Ngày 11/08/2020

 Xem tại link: Click vào đây

 

 Xem Live Stream bốc thăm chia cặp Bán Kết

 Xem tại link: Click vào đây

 

  Vòng Bán Kết - Ngày 12/08/2020

 Xem tại link: Click vào đây

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút