Trang chủ

Về trang đầu

Võ Lâm Minh Chủ - Lần I

Phần Thưởng

 

Thân gửi chư vị anh hùng!

Bất cứ giải đấu nào thì Phần Thưởng luôn là thứ quan trọng nhất mà tất cả anh em tham gia luôn hướng tới, với giải thưởng lần này đặc biệt nhất là Chiến Mã - Tuyệt Phẩm Xích Ký Thần Mã dành riêng cho nhân vật đạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ được BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm bảo hộ với giá 10.000.000 VNĐ (anh em nào ko xài có thể bán lại cho BQT)

 

Ngoài ra thì phần thưởng cho các anh em còn lại cũng không hề kém cạnh.

 

 

 Phần Thưởng:

 Tổng hợp Phần Thưởng từ hạng 1 đến hạng 16.

 

 Tổng hợp danh sách HKMP được chọn.

❂ Hoàng Kim Môn Phái cho - Server Hoa Sơn.

 

❂ Hoàng Kim Môn Phái cho - Server Đại Thái Sơn / Đại Phật Sơn.

 

 Lưu ý:

- Võ Lâm Minh Chủ sẽ được chọn 1 món HKMP đầu tiên.

 

- Á Quân sẽ được chọn 1 món HKMP.

(không được chọn trùng món HKMP mà Võ Lâm Minh Chủ đã chọn)

 

- Đồng Hạng III sẽ được chọn 1 món HKMP nào trong danh sách.

(ngoại trừ 2 món mà Võ Lâm Minh Chủ và Á Quân đã chọn)

  

- Các Bang từ hạng V đến hạng XVI có thể chọn bất cứ món HKMP nào trong danh sách.

(ngoại trừ 4 món mà Võ Lâm Minh Chủ, Á Quân, Hạng III và Hạng IV đã chọn)

 

- Đồ HKMP phần thưởng BQT sẽ trao bằng mảnh.

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút