Trực Tiếp - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang lần V

 

 

Để tất cả quý bằng hữu có thể theo dõi giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang mùa V một cách tiện lợi và trọn vẹn hơn, BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm sẽ thường xuyên cập nhật điểm số, thứ hạng và tất cả các link Live Stream trực tiếp các trận đấu đã diễn ra ở đây.
 

 

 Bảng cập nhật điểm và Thứ hạng của các Bang Hội tham gia:

 

 Vòng Bảng (BO1)

 

 Bảng A:


 Tổng Kết Bảng A :

- Nhất bảng A : Hổ Báo.

- Nhì bảng A : Sơn Hà.

 

 

 Bảng B:

 

 Tổng Kết Bảng B :

- Nhất bảng B: Quy Tụ.

- Nhì bảng B: Cửu Thiên.

 

 

 Vòng Bán Kết (BO3)

 

 Bán Kết I: 

 Hổ Báo vs Cửu Thiên.

- Hổ Báo giành chiến thắng 2-0.

 

 Bán Kết II: 

 Quy Tụ vs Sơn Hà.

- Sơn Hà giành chiến thắng 2-0.

 

 

 Vòng Chung Kết (BO3)

 

 Chung Kết: 

 Hổ Báo vs Sơn Hà.

 Hổ Báo giành chiến thắng 2-0.

 

 Tổng kết GIẢI ĐẤU như sau:

 

 

 Link xem Live Stream lại các trận đấu đã/đang diễn ra :

 

 Vòng Bảng (BO1)

 

 Ngày 18 - 02 - 2020.

 Trận 1 :  (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Hổ Báo.

- Phe Kim : Thích.

 

 Trận 2 :  (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Sơn Hà.

- Phe Kim : Sát.

 

 

 Ngày 19 - 02 - 2020.

 Trận 1 :  (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Đả Cẩu.

- Phe Kim : Cửu Thiên.

 

 Trận 2 :  (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Quy Tụ.

- Phe Kim : Thần.

 

 

 Ngày 20 - 02 - 2020.

 Trận 1 :  (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Sát.

- Phe Kim : Hổ Báo.

 

 Trận 2 :  (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Thích.

- Phe Kim : Sơn Hà.

 

 

 Ngày 21 - 02 - 2020.

 Trận 1 :  (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Thần.

- Phe Kim : Đả Cẩu.

 

 Trận 2 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Cửu Thiên.

- Phe Kim : Quy Tụ.

 

 

 Ngày 22 - 02 - 2020.

 Trận 1 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Sơn Hà.

- Phe Kim : Hổ Báo.

 

 Trận 2 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Sát.

- Phe Kim : Thích. (Bỏ cuộc)

 

 

 Ngày 23 - 02 - 2020.

 Trận 1 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Đả Cẩu. (Bỏ cuộc)

- Phe Kim : Quy Tụ. 

 

 Trận 2 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Thần.

- Phe Kim : Cửu Thiên.

 

 

 Vòng Bán Kết (BO3)

 

  Bán Kết I : Nhất bảng A vs Nhì bảng B.

 

 Ngày 25 - 02 - 2020.

 Trận 1 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Hổ Báo (Nhất bảng A)

- Phe Kim : Cửu Thiên (Nhì bảng B) - (Bỏ cuộc)

 

 Trận 2 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Cửu Thiên (Nhì bảng B) - (Bỏ cuộc)

- Phe Kim : Hổ Báo (Nhất bảng A)

 

 Ngày 26 - 02 - 2020. (nếu tỉ số sau ngày 25/02 là 1-1 thì sẽ đánh thêm Trận 3)

 Trận 3 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Hổ Báo (Nhất bảng A)

- Phe Kim : Cửu Thiên (Nhì bảng B)

 

 

  Bán Kết II : Nhất bảng B vs Nhì bảng A.

 

 Ngày 27 - 02 - 2020.

 Trận 1 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Quy Tụ (Nhất bảng B)

- Phe Kim : Sơn Hà (Nhì bảng A)

 

 Trận 2 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Sơn Hà (Nhì bảng A)

- Phe Kim : Quy Tụ (Nhất bảng B)

 

 Ngày 28 - 02 - 2020. (nếu tỉ số sau ngày 27/02 là 1-1 thì sẽ đánh thêm Trận 3)

 Trận 3 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Quy Tụ (Nhất bảng B)

- Phe Kim : Sơn Hà (Nhì bảng A)

 

 Vòng Chung Kết (BO3)

 

 Ngày 29 - 02 - 2020.

 Trận 1 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Thắng Bán Kết I - Hổ Báo.

- Phe Kim : Thắng Bán Kết II - Sơn Hà.

 

 Trận 2 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Thắng Bán Kết II - Sơn Hà.

- Phe Kim : Thắng Bán Kết I - Hổ Báo.

 

 Ngày 01 - 03 - 2020. (nếu tỉ số sau ngày 29/02 là 1-1 thì sẽ đánh thêm Trận 3)

 Trận 3 : (Bấm tại đây xem trực tiếp)

- Phe Tống : Thắng Bán Kết I - Hổ Báo.

- Phe Kim : Thắng Bán Kết II - Sơn Hà.

 

 

BQT Kính Bút