17.08.2020
Vật Phẩm mới.
17.08.2020
Item dùng để kiếm Cực Phẩm Thần Thạch.
17.08.2020
Hướng Dẫn - Sử dụng Dị Dung Thạch Hoàng Kim
17.08.2020
Hướng dẫn đi Thái Lan tìm lại giới tính thật của bản thân.
17.08.2020
Chức năng này giúp các bạn có thể trưng dụng các loại Đồ Phổ không cần thiết.
17.08.2020
Những điều cơ bản Tân Thủ cần biết khi tham gia Võ Lâm Tuyệt Phẩm.
17.08.2020
BOSS Kim Quang Tướng Quân
17.08.2020
Vượt Ải là nơi các huynh đệ củng tổ đội kề vai sát cách bên nhau để vượt qua 28 ải cục kỳ khó khăn trong. Trong từng ải có rất nhiều NPC xuất hiện và đánh trả huynh đệ, hãy cùng nhau cố gắn vượt qua...