Hướng dẫn cách Trùng Sinh Võ Lâm

 

Trùng Sinh nhân vật là một tính năng rất hấp dẫn và thu hút được sự quan tâm lớn của đông đảo quý nhân sĩ. Và để đáp lại sự mong đợi đó, ngày 15/11/2017, tính năng Trùng Sinh nhân vật lần 1 sẽ được ra mắt toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Tuyệt Phẩm.

Điều kiện và quyền lợi Trùng Sinh 1 ra sao? Thân mời quý đồng đạo thông qua nội dung dưới đây.

 

 

 Trùng Sinh 1 

 Điều kiện để Trùng Sinh 1 :

Phải thỏa tất cả các điều kiện sau thì mới có thể đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để Trùng Sinh 1:

• Cấp độ nhân vật 200 mới có thể Trùng Sinh.

• Cần tháo bỏ tất cả vật phẩm, trang bị trên nhân vật như: Trang bị, Ngựa, Mặt Nạ,Trang Sức.

• Nhân vật phải hoàn thành và nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ như: Nhiệm Vụ Dã Tẩu, Nhiệm Vụ Sát Thủ, Nhiệm Vụ Sứ Giả …

• Cần giải tán hoặc rời khỏi chiến đội như: Võ Lâm Liên Đấu. (trong thời gian liên đấu không thể rời đội)

• Hành trang còn ít nhất 1 ô trống để nhận Thiên Sơn Tuyết Liên cấp 100.

 

 Chi phí Trùng Sinh:

• 01 vật phẩm Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên. ( mua trong Kỳ Trân Các )

• 10.000 Vạn lượng.


 Quyền lợi sau khi Trùng Sinh 1:

Nhân vật Trùng Sinh 1 sẽ có biểu tượng "ngôi sao xanh lá cây" kế bên tên Nhân Vật.

• Nhận được Thiên Sơn Tuyết Liên cấp 100 (sử dụng lên thẳng cấp 100 - Cấp 50 mới có thể sử dụng)

• Mức kháng giới hạn tăng thêm 5% (bình thường 75% sẽ lên được 80%)

• Mức Kỹ năng tối đa tăng thêm 2 điểm (ví dụ : trấn phái 30 cấp,có thể tăng lên 32 cấp - Ko áp dụng cho skill 90 )

• Bảng thống kê cấp độ trùng sinh và điểm nhận được tương ứng:

 

 Lưu ý:

Sau khi Trùng Sinh 1 sẽ áp dụng mức Kinh Nghiệm lên cấp khác, ko sử dụng mức Kinh Nghiệm như chưa Trùng Sinh.

Mức Kinh Nghiệm để lên cấp sau khi Trùng Sinh 1 sẽ khó hơn khi chưa Trùng Sinh.

 Nhân Vật sau khi Trùng Sinh không thể sử dụng Gói Tân Thủ.

 

 

=========================================================================================

 Trùng Sinh 2 

 

 Điều kiện để Trùng Sinh 2 :

Phải thỏa tất cả các điều kiện sau thì mới có thể đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để Trùng Sinh 2:

• Cấp độ nhân vật 200 mới có thể Trùng Sinh 2.

• Đã Trùng Sinh 1.

• Cần tháo bỏ tất cả vật phẩm, trang bị trên nhân vật như: Trang bị, Ngựa, Mặt Nạ,Trang Sức.

• Nhân vật phải hoàn thành và nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ như: Nhiệm Vụ Dã Tẩu, Nhiệm Vụ Sát Thủ, Nhiệm Vụ Sứ Giả …

• Cần giải tán hoặc rời khỏi chiến đội như: Võ Lâm Liên Đấu.

• Hành trang còn ít nhất 1 ô trống để nhận Thiên Sơn Tuyết Liên.

 

 Chi phí Trùng Sinh:

• 01 vật phẩm Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên. ( mua trong Kỳ Trân Các )

• 10.000 Vạn lượng.


 Quyền lợi sau khi Trùng Sinh 2:

• Nhân vật Trùng Sinh 2 sẽ có biểu tượng "ngôi sao xanh dương" kế bên tên Nhân Vật.

• Nhận được Thiên Sơn Tuyết Liên cấp 100 (sử dụng lên thẳng cấp 100 - Cấp 50 mới có thể sử dụng)

• Được chọn tăng 1 trong 5 loại kháng, giới hạn tăng thêm 5% (bình thường 80% sẽ lên được 85%)

• Mức Kỹ năng tối đa tăng thêm 2 điểm (ví dụ : trấn phái 32 cấp,có thể tăng lên 34 cấp - Ko áp dụng cho skill 90,120 )

• Bảng thống kê cấp độ trùng sinh và quyền lợi tương ứng:

 

 Lưu ý:

 Sau khi Trùng Sinh 2 sẽ áp dụng mức Kinh Nghiệm lên cấp khác,ko sử dụng mức Kinh Nghiệm như chưa Trùng Sinh.

 Mức Kinh Nghiệm để lên cấp sau khi Trùng Sinh 2 sẽ khó hơn khi chưa Trùng Sinh.

 Nhân Vật sau khi Trùng Sinh 2 không thể sử dụng Gói Tân Thủ.

 

 

=========================================================================================

 Trùng Sinh 3 

 

 Điều kiện để Trùng Sinh 3 :

Phải thỏa tất cả các điều kiện sau thì mới có thể đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để Trùng Sinh 3:

• Cấp độ nhân vật 200 mới có thể Trùng Sinh 3.

• Đã Trùng Sinh 2.

• Cần tháo bỏ tất cả vật phẩm, trang bị trên nhân vật như: Trang bị, Ngựa, Mặt Nạ,Trang Sức.

• Nhân vật phải hoàn thành và nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ như: Nhiệm Vụ Dã Tẩu, Nhiệm Vụ Sát Thủ, Nhiệm Vụ Sứ Giả …

• Cần giải tán hoặc rời khỏi chiến đội như: Võ Lâm Liên Đấu.

• Hành trang còn ít nhất 1 ô trống để nhận Thiên Sơn Tuyết Liên.

 

 Chi phí Trùng Sinh:

• 01 vật phẩm Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên. ( mua trong Kỳ Trân Các )

• 10.000 Vạn lượng.


 Quyền lợi sau khi Trùng Sinh 3:

• Nhân vật Trùng Sinh 3 sẽ có biểu tượng "ngôi sao vàng" kế bên tên Nhân Vật.

• Nhận được Thiên Sơn Tuyết Liên cấp 100 (sử dụng lên thẳng cấp 100 - Cấp 50 mới có thể sử dụng)

• Được chọn tăng 1 trong 5 loại kháng, giới hạn tăng thêm 5% (bình thường 80% sẽ lên được 85%)

• Mức Kỹ năng tối đa tăng thêm 2 điểm (ví dụ : trấn phái 32 cấp,có thể tăng lên 34 cấp - Ko áp dụng cho skill 90,120 )

• Bảng thống kê cấp độ trùng sinh và quyền lợi tương ứng:

 

 Lưu ý:

 Sau khi Trùng Sinh 3 sẽ áp dụng mức Kinh Nghiệm lên cấp khác,ko sử dụng mức Kinh Nghiệm như chưa Trùng Sinh.

 Mức Kinh Nghiệm để lên cấp sau khi Trùng Sinh 3 sẽ khó hơn khi chưa Trùng Sinh.

 Nhân Vật sau khi Trùng Sinh 3 không thể sử dụng Gói Tân Thủ.

BQT Kính Bút