Bản Đồ - Hắc Mộc Nhai

 

Mục tiêu nhằm giúp cho các anh em đi làm, và không có nhiều thời gian phải trông coi nhân vật của mình, BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm đưa ra thêm bản đồ Hắc Mộc Nhai để giúp anh em phần nào trong quá trình bôn tẩu giang hồ.

 

 

 Lệnh bài - Hắc Mộc Nhai:

 Các bạn đến NPC Hàng Rong ở Thất Đại Thành Thị để mua Lệnh Bài Hắc Mộc Nhai  :

 

 Có 3 loại Lệnh Bài Hắc Mộc Nhai:

- Hắc Mộc Nhai Lệnh (7 Ngày) - 50 Tiền Đồng.

- Hắc Mộc Nhai Lệnh (30 Ngày) - 200 Tiền Đồng.

- Hắc Mộc Nhai Lệnh (90 Ngày) - 550 Tiền Đồng. 

 

 Cách sử dụng:

- Sau khi mua xong các bạn click chuột phải vào  Hắc Mộc Nhai Lệnh  để bắt đầu kích hoạt thời gian:

 

 

 Thời gian, Điều kiện và Cách thức lên bản đồ Hắc Mộc Nhai:

 

 Thời gian:

Tất cả các thời gian trong ngày.

 

 Điều kiện:

  Cấp độ 90 trở lên có thể lên Bản đồ Hắc Mộc Nhai.

 

 Cách thức lên Bản đồ Hắc Mộc Nhai:

 Các bạn có thể dùng Thần Hành Phù  để lên Bản đồ Hắc Mộc Nhai.

 

 Các bạn có 3 lựa chọn có thể lên là :

- Hắc Mộc Nhai (Nam)

- Hắc Mộc Nhai (Bắc)

- Hắc Mộc Nhai (Đông)

 

 

 Khi lên Bản đồ Hắc Mộc Nhai sẽ có thông báo hiển thị thời gian còn lại của nhân vật:

 

 

 Giới thiệu bản đồ Hắc Mộc Nhai:

 

 Cả 3 Bản đồ Hắc Mộc Nhai sẽ có lượng Kinh nghiệm hơn 20% so với bản đồ 9x và quái cũng nhiều hơn.

 

 Cả Bản đồ Hắc Mộc Nhai đều có rất nhiều bãi, quái tập trung đông và ra nhanh hơn so với các bản đồ khác, rất thích hợp cho các nhân sĩ muốn đua top.

 

 Hắc Mộc Nhai Lệnh  được sử dụng chung cho cả 3 bản đồ Hắc Mộc Nhai.

 

 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút